De Eglantier Voorhof is een Integraal Kindcentrum
English
 

Vacatures

IKC De Eglantier in Delft is een school met een gezellige werksfeer, die met de SRK samenwerkt in een integraal kind centrum. Rust, regelmaat en een efficiënte aanpak van het onderwijs zorgen voor optimale leerresultaten, die goed aansluiten op het voortgezet onderwijs. De school werkt met het IPC (International Primary Curriculum), het coöperatief leren en Engels in alle groepen.
De school werkt opbrengstgericht en heeft een goede zorgstructuur. Nadruk op de internationale oriëntatie (IPC) en Engels als tweede taal is een kenmerk van de school.
De school geeft inhoud aan een traject, waarbij de lessen voor 30 procent in de Engelse taal zullen worden gegeven. De school krijgt hiertoe een subsidie ter realisering van tweetalig primair onderwijs (TPO).

Er zijn momenteel geen vacatures beschikbaar.

Kijk verder voor andere vacatures binnen Stichting Rijswijkse Kinderopvang en Librijn.