De Eglantier is een Integraal Kindcentrum
English
 

Onze kinderopvang binnen IKC De Eglantier

Wij de Wereld in!

Kleinschalig kinderdagverblijf, peuteropvang, voorschoolse en buitenschoolse opvang. U vindt dit allemaal binnen IKC De Eglantier; dé plek voor onderwijs, kinderopvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen van 0 t/m 12 jaar.

Kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang bij IKC De Eglantier in DelftBinnen het IKC vormen wij een netwerk rondom het kind. Ons gezamenlijk aanbod is erop gericht dat kinderen zich naast de leerstof allerlei persoonlijke vaardigheden eigen maken, die als wereldburger belangrijk zijn. Het is een plek waar kinderen komen om te spelen, leren, zich te ontwikkelen en andere kinderen te ontmoeten. 

 

kinderopvang binnen het IKC

Doorgaande lijn 0-12 jaar

Voor de kinderen realiseren we een doorlopende ontwikkelingslijn. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo, de één sneller dan de ander. Wij stemmen ons aanbod en onze begeleiding af op het ontwikkelingsniveau en de behoeften van het kind. De doorgaande lijn wordt onder meer gewaarborgd door te werken met hetzelfde kind-volgsysteem als het onderwijs. Zo kunnen we de brede ontwikkeling van alle kinderen in een doorgaande lijn volgen en eventuele ontwikkelings- of (leer)achterstanden en -voorsprongen vroegtijdig signaleren. 

Engels als tweede taal

Wij bieden kinderen van 0 t/m 12 jaar een leerrijke omgeving. Voor de kinderen van 0 tot 4 jaar werken wij met Benny's Playground van Early Bird. 

Spelenderwijs Engels leren met Early BirdAlbums

Peuteropvang binnen IKC De Eglantier 
Kinderopvang 0-12 bij IKC De Eglantier 
BSO bij IKC De Eglantier 
Kinderopvang 0-4 jaar binnen IKC De Eglantier