De Eglantier is een Integraal Kindcentrum
English
 

Oog voor het kind

We hebben oog voor ieder kind

Zorg

IKC De Eglantier heeft een zorgspecialist, de intern begeleider, die onder andere de taak heeft om de zorg voor kinderen met speciale behoeften te coördineren. Bij de kinderopvang wordt er ondersteuning geboden door de staf pedagogisch werk. Lees meer

 

Niveau werken

De lessen worden verzorgd door de groepsleerkrachten en de vakleerkrachten. Deze bestaan doorgaans uit instructie en opdrachten die individueel of in kleine groepjes worden gemaakt. De instructies worden doelgericht volgens het IGDI-model (IGDI = Interactief, Gedifferentieerd, Directe Instructie)gegeven met coöperatieve werkvormen. Na de instructie gaan de kinderen zelfstandig werken in niveaugroepen. Door middel van het IGDI-model wordt de instructie gefaseerd aangeboden. Lees meer

 

Eindtoets wordt doorstroomtoets

De wet neemt een aantal problemen weg in de overgang van de basisschool naar de middelbare school. Lees hier wat de maatregelen zijn

 

Schoolondersteuningsteam

We hebben de mogelijkheid om ondersteuning bij het leren of de ontwikkeling aan te vragen aan het Schoolondersteuningsteam. Hierin zitten de intern begeleider van het IKC, een schoolmaatschappelijk werker, de groepsleerkracht, eventueel de pedagogisch medewerker (desbetreffend mentor van het kind) en de locatiedirecteur van het onderwijs. We vinden het ook heel prettig dat u als ouder bij een SOT-overleg aanwezig bent. De bedoeling is dat er in het SOT gekeken wordt naar wat nodig is voor een kind om zich verder te kunnen ontwikkelen. Lees meer

Via onderstaande link kunt u het schoolondersteuningsprofiel voor 2023-2024 inzien:

Schoolondersteuningsprofiel 2023-2024

 

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Hiervoor werken scholen met elkaar samen in samenwerkingsverbanden passend onderwijs. IKC De Eglantier valt onder het samenwerkingsverband PPO Delflanden. Het wil met scholen en ouders voor ieder kind goed onderwijs realiseren. Lees meer

 

Protocollen en procedures

Hieronder vindt u onze protocollen en procedures die we bij ons op school hanteren. Mocht u vragen hebben, dan kunt u mailen naar onze integraal schoolleider. Mail naar directie@eglantierdelft.nl