De Eglantier is een Integraal Kindcentrum
English
 

Missie en visie

Waar wij als IKC De Eglantier voor staan.

Onze missie

Symbool voor de visie van IKC De Eglantier

Wij willen kinderen vanuit een veilig pedagogisch klimaat begeleiden. Dit doen wij door kernwaarden (persoonlijke doelen) aan te bieden. Deze zijn zichtbaar gemaakt in een symbool: De Eglantier roos. De persoonlijke doelen hebben betrekking op individuele kwaliteiten en competenties die voor kinderen in de 21e eeuw belangrijk zijn.

 

Wij vinden dat kinderen als wereldburger in de 21e eeuw bepaalde vaardigheden nodig hebben, zoals de vaardigheid om samen te werken, zelfstandig problemen op te lossen, ICT-vaardig, creativiteit kunnen tonen, kritisch (na)denken, sociaal en cultureel vaardig zijn en te kunnen communiceren in meer talen. Ons aanbod is hierop toegespitst. In totaal zijn er acht verschillende persoonlijke doelen; onderzoek, aanpassingsvermogen, veerkracht, communicatie, moraliteit, samenwerking, respect en zorgzaamheid.

 

Onze visie

Integraal kindcentrum De Eglantier is dé plek voor onderwijs, kinderopvang, opvoeding en ontwikkeling van kinderen van 0 tot en met 12 jaar. Wij begeleiden kinderen in een veilig pedagogisch klimaat tot het worden van wereldburgers, door persoonlijke vaardigheden aan te bieden.

 

Wij de Wereld in!

Handelingsgericht leren, coöperatieve werkvormen en doelgericht werken aan (individuele) leerbehoeften staan centraal in ons aanbod. Om het wereldburgerschap te benadrukken werken we binnen het onderwijs naast de basisvakken, zoals rekenen en taal, met het International Primary Curriculum (IPC) en bieden we alle kinderen Engels aan. Om kinderen te leren zelf eigenaar te worden van het leerproces werkt ieder kind in samenwerking met leerkracht én ouder(s) aan de ontwikkeling van een persoonlijk portfolio.

 

Wij zijn de wereld

De kinderen op IKC De Eglantier zijn divers in nationaliteit. De internationale achtergrond en de relatief groene ligging van onze gebouwen maakt dat cultuur en natuur twee pijlers zijn waarop IKC De Eglantier bouwt; voor, tijdens en na schooltijd. Dit blijkt onder andere uit de jaarlijkse toneelvoorstellingen, de groene schoolpleinen, de schooltuintjes, de hobbykas en een breed aanbod aan naschoolse activiteiten.

 

Integraal aanbod

In IKC De Eglantier werken we samen aan een integraal aanbod met veel aandacht voor doorlopende ontwikkellijnen en gedeelde verantwoordelijkheid voor het leren en opvoeden.