De Eglantier Voorhof is een Integraal Kindcentrum
English
 
Laatste wijziging: 02 maart 2021, 10:35 uur

Sluiting kindcentrum en situatie vanaf 8 februari

Vanaf maandag 8 februari zijn de kinderdagopvang (peuteropvang en kinderdagverblijf) en het basisonderwijs in Nederland weer open. De buitenschoolse opvang, inclusief de voorschoolse opvang blijft gesloten tot in ieder geval 1 maart. Dat is dus inclusief de voorjaarsvakantie. Op de BSO is wel noodopvang.

 

Noodopvang

Er is noodopvang voor cruciale beroepsgroepen. Bijvoorbeeld als u werkt in de zorg, bij politie, brandweer, openbaar vervoer, in de voedselketen, overheidsprocessen, onderwijs of in de kinderopvang. Wie komt in aanmerking voor noodopvang?

  • Als beide ouders werken in een cruciaal beroep;
  • Ouders waarvan één werkt in een cruciaal beroep en de partner niet; en de opvang écht niet geregeld krijgen;
  • Ouders met een sociaal-medische indicatie (SMI) van de gemeente Delft.

Klik hier voor de lijst van de overheid met cruciale beroepen.

 

Openingstijden noodopvang

Binnen ons kindcentrum is er op de BSO noodopvang vóór schooltijd vanaf 7.30 uur en na schooltijd tot 18.30 uur. Er is ook noodopvang op de geplande schoolvrije dagen en in de voorjaarsvakantie van 7.30-18.30 uur.

 

Aanmelden?

Alleen voor BSO kinderen met een opvangcontract en op de vast contractdagen. U kunt uw kind aanmelden in de Ouder App.

 

Ouders met cruciale beroepen zijn in deze moeilijke tijd extra hard nodig. Daarom is de noodopvang gratis. 

 

Onderwijs

Voor ouders/verzorgers

U vindt onze berichtgeving rondom het Coronavirus op deze pagina. Meer informatie is ook te vinden op de website van Librijn.